Blogi
Asiakkaan tunteminen on osa rahanpesulakia

« Ajankohtaista

Asiakas ja asiakkaan tunteminen ovat liiketoimintamme ytimessä

Uudistettu laki rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämisestä astui voimaan 3.7.2017.  Rahanpesulain tavoitteena on nimensä mukaisesti estää rahanpesua (AML) ja terrorismin rahoittamista, edistää tällaisen toiminnan paljastamista sekä tehostaa rikoksen tuottaman hyödyn jäljittämistä ja takaisinsaantia.

Aiemmin nämä velvollisuudet ovat jo olleet mm. pankeilla, mutta lakiuudistuksen myötä velvollisuudet laajenivat koskemaan myös perintätoimen toimintaluvan haltijoita. Kontio Perintäkin on siis ollut heinäkuusta 2017 lähtien rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämisestä annetun lain (2017/444) soveltamisalan piirissä. Osana kyseisen lain velvoitteita Kontio on velvollinen tunnistamaan ja tuntemaan (KYC) yhteistyökumppaninsa yhteistyön alkaessa sekä uusimaan tunnistamisen määräajoin yhteistyön jatkuessa.

Lakiuudistuksen myötä ilmoitusvelvollisen oman riskiperusteisen arvion merkitys kasvoi, kotimaiset poliittisesti vaikutusvaltaiset henkilöt (PEP) tulivat tehostetun tuntemisvelvollisuuden piiriin ja tosiasiallisten edunsaajien tunnistaminen korostui.

Osana näiden velvoitteiden noudattamista ja palveluidemme käyttämistä edellytämme asiakkailtamme rahanpesulain mukaista, määräaikaista sähköistä tunnistautumista eli Kontion on tämän vuoksi esitettävä joitakin kysymyksiä nykyisille sekä uusille henkilö- sekä yritysasiakkailleen. Tunnistamisen uusiminen määräajoin on lain velvoittama toimenpide ja luonnollinen osa Kontion ja asiakkaidemme yhteistyötä, joka mahdollistaa palveluiden sujuvan jatkumisen.

Ylimääräisiä kysymyksiä ja lomakkeita ei ole siis suinkaan laadittu asiakkaan kiusaksi, vaan asiakkaiden tunteminen ja poliittisten vaikutussuhteiden selvittäminen lisää myös perintäalan läpinäkyvyyttä ja helpottaa siten rahan liikkeiden tarkkailua.

Kysely hämmentää edelleen joitakin asiakkaitamme, mutta varsinaisesti uudesta asiastahan ei ole kysymys. Siksi onkin hyvä muistaa, että tokihan me asiakkaamme olemme jo tunteneet ennen lainsäädännön muutosta, nyt vain tehdään - ja säännöllisesti ylläpidetään - lain vaatimat toimenpiteet. Mikäli siis olet asiakkaamme, käythän tekemässä tunnistautumisen oheisen linkin kautta, mikäli sitä et ole vielä tehnyt.

Sillä välin me keskitymme vielä viimeisiin brändiuudistuksen häntiin, oman toimitamme jatkuvaan kehittämiseen, asiakaslupauksen lunastamiseen ja parhaan mahdollisen asiakaskokemuksen tuottamiseen niin velkojalle kuin velallisellekin – eli business as usual.

Ps. Kaikille initialismeista innostuville ja muillekin kirjainlyhenteistä kiinnostuneille googlettamisen helpottamiseksi:

PEP = politically exposed person

KYC = know your customer

AML = anti money laundering