Blogi
Perintälain väliaikainen muutos koskee yritysperintää

« Ajankohtaista

Perintälain väliaikainen muutos tulee voimaan 1.1.2021

Kuluneen vuoden aikana oikeusministeriö on valmistellut perintälain muutosta, jonka tarkoitus on helpottaa koronapandemian vuoksi taloudellisissa vaikeuksissa olevien yritysten tilannetta. Väliaikainen muutos astuu voimaan 1.1.2021 ja se tulee rajoittamaan perintätoimia, sekä niistä aiheutuvia kuluja.

Sisältö:

Mihin lakimuutos vaikuttaa?
Euromääräiset rajat perintätoimille
Mitä tapahtuu lain voimassaoloajan jälkeen?
Mitä muutos tarkoittaa Kontion yritysasiakkaille?

Mihin lakimuutos vaikuttaa?

Väliaikaiset muutokset koskevat ainoastaan yritysperintää lain voimassaoloaikana 1.1.2021 – 30.6.2021 tehtävissä perintätoimissa. Väliaikaisessa lakimuutoksessa yritysperinnän perintätoimenpiteistä ja niiden kuluista säädetään tavallista yksityiskohtaisemmin. Tavallisesti lainsäädännön mukaan yrityssaatavien perinnän kulut perustuvat tehtyyn työhön, mutta väliaikaisesti lakimuutos asettaa kuluihin euromääräiset enimmäismäärät.

1.     Perintätoimille on asetettu aikarajat

Perintätoimenpiteille asetetaan aikarajat siten, että perintätoimenpiteistä saa vaatia perintäkuluja vain, mikäli toimenpiteiden välissä on ollut vähintään 7 päivää. Esimerkiksi maksuvaatimuksesta voidaan vaatia perintäkuluja, mikäli maksumuistutuksen lähettämisestä on kulunut 7 päivää. Sama pätee myös toiseen tai kolmanteen maksuvaatimukseen, joista saa periä kuluja, jos edellisestä maksuvaatimuksesta on kulunut vähintään 7 päivää.

2.     Maksuvaatimus kuluja porrastetaan velan suuruuden mukaan

Maksuvaatimuksesta voidaan vaatia perintäkuluja enintään 50 euroa, mikäli velan pääoma on enintään 500 euroa. Jos saatavan pääoma ylittää 500 euroa, voidaan maksuvaatimuksesta veloittaa enintään 80 euroa. Lisäksi seuraavista maksuvaatimuksista voidaan vaatia enintään puolet ensimmäisen maksuvaatimuksen kuluista. Velalliselta voidaan veloittaa perintäkulut vain yhdestä maksuvaatimuksesta, mikäli perintää jatketaan tratalla.

3.     Trattaperintää rajoitetaan

Tratan käyttöä perinnässä rajoitetaan väliaikaisesti, eikä sitä voida käyttää velallisen ollessa yksityinen elinkeinoharjoittaja, avoin yhtiö tai kommandiittiyhtiö. Toisin sanoen trattaperintää voidaan käyttää perintätoimissa, jotka kohdistuvat osakeyhtiöön. Trattaa ei kuitenkaan saa julkaista tai ilmoittaa luottorekisteriin, mikäli velallinen toimittaa selvityksen, jonka mukaan osakeyhtiön viimeksi päättyneen tilikauden liikevaihto on alle 100 000 euroa tai yhtiöllä on käynnissä ensimmäinen tilikausi. Lisäksi trattaperinnän enimmäiskuluksi asetetaan 100 euroa.

4.     Maksusuunnitelman laatimisesta veloitettavien kulujen enimmäismäärä

Maksusuunnitelman laatimisesta vaadituille kuluille asetetaan porrastettu enimmäismäärä, jolloin kulu voi olla korkeintaan 30 euroa, jos saatavan pääoma on enintään 500 euroa tai maksusuunnitelma sisältää enintään 4 maksuerää. Mikäli saatavan pääoma on enemmän kuin 500 euroa ja maksusuunnitelma sisältää enemmän kuin neljä maksuerää, voidaan maksusuunnitelmasta laatimisesta veloittaa 60 euroa. Jos maksusuunnitelma sisältää enemmän kuin kuusi maksuerää, voidaan seitsemännestä erästä alkaen veloittaa 5 euroa per maksuerä.

5.     Velallisen kokonaiskulukatto on porrastettu velan suuruuden mukaan

Yksi suurimmista muutoksista väliaikaisessa laissa on yritysperinnän kokonaiskulukatto, joka on porrastettu velan pääoman perusteella. Mikäli pääoma on enintään 500 euroa, perintäkulut voivat olla korkeintaan 230 euroa. Yli 500 euron velkapääoman kohdalla, perinnän kokonaiskulut voivat olla korkeintaan 410 euroa.

6.     Muita kulurajoituksia

Väliaikaisessa perintälain muutoksessa on myös rajoitettu maksumuistutuksen enimmäismäärää, mikä on 10 euroa riippumatta siitä, onko lähettäjä velkoja vai perintätoimisto. Myös eräpäivän siirtämisestä voidaan veloittaa enintään 10 euroa, mikäli eräpäivää siirretään vähintään 14 päivää.

Euromääräiset rajat perintätoimille

Lakimuutos tuo yritysperintään tilapäiset euromääräiset rajat eri perintätoimille. Alla olevassa taulukossa esitetyt perintätoimien kulurajat ovat voimassa 1.1. – 30.6.2021.

Perinnän toimenpide

Enimmäiskulu

Maksumuistutus

10 €

1. Maksuvaatimus, kun pääoma alle 500 €

50 €

1. Maksuvaatimus, kun pääoma yli 500 €

80 €

Tratta

100 €

Konkurssiuhkainen maksukehotus

100 €

Eräpäivän siirto

10 €

Maksusuunnitelma, kun pääoma alle 500 €

30 €

Maksusuunnitelma, kun pääoma yli 500 €

60 €

 

Yrityssaatavien perintätoimien kokonaiskulujen rajat 1.1. – 30.6.2021:

 

Velan pääoma

Kokonaiskulukatto

Alle 500 €

230 €

Yli 500 €

410 €

 

Mitä tapahtuu lain voimassaoloajan jälkeen?

Tällä hetkellä oletuksena on, että väliaikaisen lakimuutoksen päättyessä 30.6.2021, yritysperinnässä palataan noudattamaan perintälakia. Oikeusministeriössä valmistellaan myös pysyvää muutosta perintälakiin ja on mahdollista, että pysyvä lakimuutos tulee voimaan väliaikaisen muutoksen päätyttyä.

Mitä muutos tarkoittaa Kontion yritysasiakkaille?

Väliaikainen lakimuutos ei vaadi pääsääntöisesti toimenpiteitä yritysasiakkailtamme. Vaikka muutos aiheuttaa merkittävää hallinnollista työtä perintäyhtiöissä, Kontio on aloittanut valmistelut muutokseen hyvissä ajoin ja olemme valmiita toteuttamaan lain edellyttämät muutokset perintäpalveluissamme. Huolehdimme saatavat yrityksesi käyttöön tehokkaasti, sekä tärkeitä asiakassuhteita vaalien myös lakimuutoksen astuttua voimaan.