Tratta

Mikä on tratta?

Tratta, eli julkisuusuhkainen maksukehotus on perintäkeino, jota käytetään yritysperinnässä. Nimensä mukaisesti tratta perustuu julkisuuden uhkaan, sillä maksamaton tratta ilmoitetaan julkiselle protestilistalle ja aiheuttaa yritykselle merkinnän luottotietoihin.

Sisältö:

Trattaperintä

Trattaperintää säätää perintälaki ja sitä saavat suorittaa vain yritykset, joilla on perintälupa. Trattaperintää saa käyttää vain riidattomien yrityssaatavien perinnässä, eikä sitä voi kohdistaa kuluttajiin.

Trattaperintä etenee seuraavasti:

  1. Perintätoimisto lähettää tratan yritykselle ja tiedon tratan lähettämisestä luottotietorekisteriin, luottotietoihin tulee maksuviivemerkintä

  2. Velallisella on eräpäivään aikaa maksaa tratta, perintätoimisto ilmoittaa maksamattomasta tratasta aikaisintaan 14 päivän kuluessa tästä luottotietoyhtiölle

  3. Jos velallinen ei maksa trattaa eräpäivään mennessä, perintätoimisto ilmoittaa tästä luottotietoyhtiölle, joka julkaisee tratan protestilistalla ja merkitsee yritykselle maksuhäiriömerkinnän

Trattaperintä on erittäin tehokas perintäkeino juuri julkisuuden uhkansa vuoksi. Se sopii parhaiten pienehköjen yrityssaatavien perintään velallisilta, joilla ei ole aikaisempia maksuhäiriö. Suurten saatavien perintä tratan avulla on haasteellisempaa lyhyen maksuajan vuoksi, mutta se voi kannustaa tällöin velallista maksusuunnitelman solmimiseen.

Tratan lähettäminen

Tratta voidaan lähettää vain erääntyneiden ja riidattomien saatavien perimiseksi. Tratan saa lähettää aikaisintaan maksumuistutuksen jälkeen, jolla on ollut vähintään 7 päivää maksuaikaa.

Lähetetyssä tratassa tulee ilmetä, että tratta protestoidaan, jos velkaa ei suoriteta eräpäivään mennessä. Kun tratta on lähetetty velalliselle, perintätoimisto ilmoittaa tästä luottotietoyhtiölle.

Tratan protestointi

Trattaperinnän epäonnistuessa, eli yrityksen jättäessä velkansa maksamatta, tratta protestoidaan. Tratan saa julkaista tai ilmoittaa merkittäväksi luottotietorekisteriin aikaisintaan 14 päivän kuluttua sen lähettämisestä. Trattaa ei saa julkaista tai ilmoittaa merkittäväksi luottotietorekisteriin myöhemmin kuin 60 päivän kuluttua sen lähettämisestä.

Perintätoimisto protestoi tratan luottotietoyhtiölle, joka ilmoittaa tästä velalliselle. Ilmoituksessa kerrotaan, että tratta on protestoitu, mutta velallinen voi välttää julkisen protestoinnin maksamalla velkansa viivästyskorkojen ja kulujen kanssa kokonaisuudessaan 7 päivän kuluessa.

Hiljainen protestointi: Maksamaton tratta voidaan protestoida hiljaisena, jolloin tieto merkitään vain luottotietorekisteriin.

Julkinen protestointi: Koska tratan tehokkuus perustuu negatiiviseen julkisuuteen, tratta protestoidaan yleensä julkisena, eli se merkitään luottotietojen lisäksi julkiselle protestilistalle. Velallinen voi vielä välttää julkaisemisen maksamalla velan protestoinnin jälkeen.

Tratan vaikutus yrityksen luottotietoihin

Kun tratta lähetetään, perintätoimisto ilmoittaa tästä luottotietoyhtiölle, joka merkkaa yrityksen luottotietoihin maksuviivemerkinnän, joka ei kuitenkaan ole maksuhäiriömerkintä. Maksuviivemerkinnät voivat kuitenkin myös vaikeuttaa yrityksen toimintaa.

Varsinainen maksuhäiriömerkintä syntyy vasta, jos yritys jättää tratan maksamatta ja se protestoidaan. Tämä ei kuitenkaan tapahdu yllättäen, sillä protestointi tapahtuu aikaisintaan 21 päivän kuluttua laskun alkuperäisestä eräpäivästä ja velallista on tiedotettu asiasta perintätoimiston, sekä luottotietoyhtiön toimesta.

Tratan protestoinnin maksuhäiriömerkintä säilyy yrityksen luottotiedoissa 3 vuotta. Trattamerkintä voi vaikeuttaa yrityksen mahdollisuuksiin saada luottoa tai solmia muita sitovia sopimuksia. Lue lisää yrityksen luottotiedoista ja maksuhäiriömerkinnöistä.

Riitainen tratta

Vaikka tratan voi lähettää vain riidattomista saatavista, joskus velallinen voi saada tratan, joka ei ole selvä asia. Tällöin velallinen voi estää tratan protestoinnin riitauttamalla tratan perusteellisesti, eli osoittaa saatavan riitaiseksi. Tätä kutsutaan myös tratan epäämiseksi ja riitaisen saatavan perintä etenee laajalla haastehakemuksella käräjäoikeudessa.

Suosittelemme lukemaan myös

Tässä lisää kirjoituksia, jotka saattaisivat kiinnostaa sinua

Perinnän sanakirja

Kuinka ulosotto toimii

Hyvä perintätapa