Blogi

« Ajankohtaista

Pilaako perintä asiakassuhteen?

Kun yrittäjä myy laskulla, tulee väistämättä jossain vaiheessa eteen tilanne kun asiakas ei maksa laskua. Maksun pienet viivästykset ovat yleensä hyvin yleisiä, mutta kun maksua ei ala näkyä, joutuu yrittäjä turvautumaan perintätoimiin. Perintätoimiston palveluihin turvautuminen kuitenkin epäillyttä, sillä usein herää kysymys: pilaako perintä tämän asiakassuhteen? Perintä voi vaikuttaa yrityksen asiakassuhteisiin niin negatiivisessa kuin positiivisessakin mielessä. Tässä artikkelissa kerromme, mitä eroa on perinnällä ja asiakaslähtöisellä perinnällä, joista jälkimmäinen auttaa yrittäjää säilyttämään asiakassuhteen perinnästä huolimatta.

Sisältö:

Perintä on oleellinen osa asiakaspalvelua
Perinnän ennaltaehkäisy on parasta palvelua
Hyvä perintätoimisto välittää asiakassuhteista
Älä suotta pelkää perintää
Haluatko kuulla lisää asiakaslähtöisistä perintäkeinoista?

Perintä on oleellinen osa asiakaspalvelua

Turhan usein perintää ajatellaan yrityksestä irrallisena osiona, joka ei suoranaisesti vaikuta yrityksen brändiin ja asiakassuhteisiin. Siinä missä hyvä asiakaspalvelu kaupan yhteydessä, vaikuttaa perinnän asiakaspalvelu asiakkaan mielikuvaan yrityksestä.

Luotonhallinta koetaan useassa yrityksessä raskaaksi prosessiksi, jolle ei varsinaisesti ole omistettuja resursseja. Usein perintää suoritetaankin rutiininomaisesti laskutusohjelman automatiikan avulla, eikä siihen panosteta kuukausittaisten raporttien seuraamisen lisäksi juuri lainkaan. Mitä jos luotonhallintaan ja perintään panostaisikin hieman enemmän? Mitä jos perintä huomioitaisiin yrityksessä tärkeänä osana asiakaspalvelua?

Yritys voi ottaa perinnän osaksi asiakaspalvelua kohtaamalla velallinen ihmisenä, neuvottelemalla ja tarjoamalla ratkaisuja. Mikäli perintäprosessi on suoraviivaisen kankea, se voi pahimmillaan katkaista asiakassuhteen, vaikka maksu saataisiin viimein hoidettua. Huomioimalla asiakkaan kokonaistilanteen ja tarjoamalla yksilöllisiä ratkaisuja, voidaan perintä nähdä yrityksen asiakaspalvelun osa-alueena. Asiakkaan kohtaaminen yksilönä ei heikennä perinnän tehoa, sillä asiakas maksaa mieluummin, kun häntä on kohdeltu hyvin ja autettu haastavasta tilanteesta eteenpäin.

Perinnän ennaltaehkäisy on parasta palvelua

Laadukas maksumuistutus ennaltaehkäisee perintää ja onkin asiakkaalle usein paras asiakaspalvelun muoto. Kuulostaa nurinkuriselta, että perintätoimisto pyrkii välttämään perintää, mutta tämä on nykyaikaista saatavien hallintaa.

Kaikista yksinkertaisimmillaan laskun perintä alkaa laskun eräännyttyä kirjallisesta maksumuistutuksesta ja tämä onkin useimpien yrityksien lähestymistapa erääntyneeseen laskuun. Yritykset, jotka ovat ottaneet perinnän osaksi asiakaspalveluaan, hoitavat asian hieman eri lähestymistavoin. Virallinen maksumuistutus lähetetään kuluttaja-asiakkaille tyypillisesti 14 päivän kuluttua eräpäivästä ja yritysasiakkaille laskun maksuehtojen mukaisesti. Mitä jos pyrkisit saamaan asiakkaan maksamaan ennen tätä?

Kun lasku erääntyy, voidaan asiakasta lähestyä ystävällisellä muistutusviestillä tai vaikka puhelimitse. Samassa yhteydessä asiakkaalta voidaan päivittää tietoa, kuten päivittyneet laskutustiedot tai neuvotella mahdollisesti uusi eräpäivä, mikäli asiakkaalla on hankala tilanne. Parhaassa tapauksessa asiakas on kiitollinen unohtuneen maksun muistutuksesta tai saamastaan avusta maksuvaikeuksien keskellä.

Nykyaikainen perintätoimisto ehdottaa toimeksiantajilleen näitä perintää ehkäiseviä saatavien hallinnan palveluita, sillä he ymmärtävät, että ammattitaitoinen perintätoimisto ei vain karhua maksamattomia laskuja kasvottomasti – hyvä perintätoimisto huolehtii toimeksiantajan asiakassuhteista kuin omistaan.

Hyvä perintätoimisto välittää asiakassuhteista

Yritys voi vastata perinnästä itse tai ulkoistaa sen perintätoimistolle. Kummassakin tapauksessa on vaihtoehtona asiakaslähtöinen ja niin sanotusti yksioikoisempi toimintatapa. Perintää voidaan hoitaa joustamattomalla kaavalla maksumuistutuksesta aina oikeudelliseen perintään saakka niin yrityksen kuin perintätoimistonkin puolesta.

Moni voikin ajatella, että paras tapa huolehtia asiakassuhteista on toteuttaa perintä itse. Tämä saattaa kuitenkin olla tehotonta, sillä usein perintätoimiston toteuttama perintä on vakuuttavampaa kuin yrityksen omat perintätoimet. Mikäli yrityksellä on resursseja, kannattaa harkita ensimmäisen yhteydenoton ja maksumuistutuksen lähettämistä itse, jonka jälkeen maksamaton lasku voidaan siirtää perintätoimistolle. Useimmissa tapauksissa jo ensimmäinen muistutus auttaa maksujen kotiuttamisessa.

Mikäli haluat ulkoistaa perinnän ja yrityksesi asiakassuhteet ovat tärkeitä, muista selvittää mitä toimintatapoja perintätoimistolla on käytössä. Tarjoaako perintätoimisto asiakkaillesi neuvottelumahdollisuuksia ja henkilökohtaista palvelua vai lähettävätkö vain kirjeen toisensa perään.

Älä suotta pelkää perintää

Perintää pidetään usein välttämättömänä pahana ja siihen liittyy pelkoja ymmärrettävistä syistä. On luonnollista, että omien asiakkaiden perintään lähettäminen ahdistaa ja asiakassuhteen menettäminen huolettaa.

Mikäli laskun perinnälle on selkeä peruste ja perintä toteutetaan asiakaslähtöisesti, ei asiakassuhteen menettäminen ole todennäköistä. Perintää ei kannata pelätä, hyvä asiakas haluaa maksaa laskunsa ja toisaalta kannattaako huonoa asiakassuhdetta ylläpitää ollenkaan.

Asiakaslähtöinen perintä saattaa vaikuttaa toimenpiteineen vaativalta ja kalliilta. Toisaalta ammattitaitoinen palvelu perintätilanteessa maksaa itsensä takaisin saatavien tehokkaalla kotiuttamisella ja kestävissä asiakassuhteissa.

Haluatko kuulla lisää asiakaslähtöisistä perintäkeinoista?

Oikean perintäkumppanin valinta on tärkeä ratkaisu yrityksen liiketoiminnan kehittämisessä. Kontio Perintä tunnetaan perintätoimistona asiantuntevasta ja asiakaslähtöisestä toimintatavasta. Huolehdimme saatavat yrityksesi käyttöön tehokkaasti, sekä tärkeitä asiakassuhteita vaalien.

Hyvin hoidettu perintä tarkoittaa meille sitä, että autamme asiakkaitasi löytämään ratkaisut, joilla yrityksesi saatavat saadaan hoidettua mahdollisimman nopeasti. Näin ehkäisemme myös turhia maksuhäiriömerkintöjä ja huolehdimme yrityksesi asiakastyytyväisyydestä.

Lue lisää Kontion perintäpalveluista.