Laskurahoitus
Kontio tietopankki

Laskurahoitus

Laskurahoitus on termi, jolla tarkoitetaan rahoitusmuotoa, jossa yritys myy laskunsa rahoitusyhtiölle ja saa rahat käyttöönsä ennen laskun eräpäivää. Tyypillisesti laskun eräpäivä on 14-90 päivän kuluttua sen lähettämisestä, mutta laskurahoituksella yritys saa erääntymättömien laskuihin sidotut myyntisaatavat käyttönsä heti. Laskurahoituksen muotoja on pääsääntöisesti kaksi; factoringrahoitus ja laskujen myynti.

Sisältö:

Laskurahoituksen muodot - Factoringrahoitus ja laskujen myynti

Factoring ja laskujen myynti ovat molemmat laskurahoituksen muotoja, mutta eroavat toisistaan olennaisesti sillä, että laskujen myynnillä tarkoitetaan yleensä kertaluontoista yhden tai useamman laskun myyntiä. Factoringrahoitus sen sijaan on pidempiaikainen rahoitusmuoto, jossa yritys tekee sopimuksen rahoitusyhtiön kanssa kaikkien yrityssaatavien rahoittamisesta.

Yksittäisten laskujen myynti

Laskujen myynti on nopea ja lähes riskitön keino käyttöpääoman kasvattamiseen, sillä yritys voi valita mitkä erääntymättömät laskut myydään rahoitusta vastaan tilanteen ja tarpeen mukaan. Laskujen myynti sopii erityisesti B2B-kauppaa harjoittaville yrityksille, joilla maksuajat voivat olla hyvinkin pitkiä. Tänä päivänä yksittäisten laskujen myynti onnistuu helposti netissä, jolloin rahat ovat usein tilillä jo samana päivänä.

Laskujen myynnin etuja:

Factoringrahoitus

Factoring on rahoitusmuoto, jossa yrityksen koko myyntisaatavien hallinta tai tietty laskutuskokonaisuus ulkoistetaan rahoitusyhtiölle. Käytännössä factoring tarkoittaa sitä, että yritys saa rahoitusyhtiöltä luottoa myyntisaataviaan vastaan. Factoringsopimuksen aikana rahoitusyhtiö huolehtii yrityksen laskujen hallinnoinnista, eli rahoituksen lisäksi yritykselle tulee laskutuspalvelu. Tämän vuoksi factoringrahoitus sopii hyvin esimerkiksi kasvuyrityksille, jotka haluavat tehostaa kassavirtaa pitkäjänteisesti, sekä vapauttaa resurssejaan yrityksen ydinliiketoimintaan.

Factoringrahoituksen etuja:

Laskurahoituksen hinnoittelu

Laskurahoituksen hinta riippuu siitä, onko kyseessä yksittäisten laskujen rahoitus vai factoringrahoitus. Myös eri rahoitusyhtiöillä on useita hinnoittelumalleja, joten laskurahoituksen vertailu kannattaa tehdä huolellisesti.

Yksittäisten laskujen myynnin hinta – Useimmat rahoitusyhtiöt tarjoavat provisiomallista tai kertakorvaukseen perustuvaa hinnoittelua. Rahoituksen tarjoajia on useita ja rahoitustarjouksen pyytäminen valituille laskuille onnistuu helposti verkossa, joten kilpailuttaminen on helppoa. Suurin osa rahoitusyhtiöistä ei vaadi aloitusmaksuja tai muita kiinteitä kuluja laskujen myynnistä, mutta tässä kannattaa olla tarkkana ja lukea rahoitustarjous huolellisesti. Tyypillisesti laskujen saatavista rahoitetaan 70-100% yritykselle heti ja loput sen jälkeen, kun asiakas on suorittanut laskun. Tästä loppusummasta vähennetään rahoitusyhtiön palkkio ja lopullisen hinnan muodostaa rahoitusaika, laskun summa, sekä laskun saajan luottoluokitus.

Factoringrahoituksen hinta – Factoringrahoituksen hinnoittelun avaaminen on monimutkaisempaa, sillä jokainen rahoitusyhtiö tekee factoringrahoituksesta yksilöllisen tarjouksen yritykselle. Tämä johtuu siitä, että hinnoitteluun vaikuttaa muun muassa rahoitettavien saatavien määrä ja pääoma. Factoringrahoitusta kannattaa siis vertailla ja pyytää tarjous useammalta toimijalta. Hinnan lisäksi kannattaa myös huomioida mitä palveluita sopimus pitää sisällään. Edulliselta vaikuttava factoringsopimus voi todellisuudessa olla huonompi vaihtoehto, jos esimerkiksi myyntisaatavien seuranta jää edelleen yrityksen harteille tai perintäpalvelut on ostettava erikseen.

Miten laskurahoitus näkyy kirjanpidossa?

Laskurahoitus vaikuttaa myös kirjanpitoon ja useimmat rahoitusyhtiöt huomioivat tämän palvelussaan. Esimerkiksi yrityksen saama rahoitus ei ole myyntisaamisten lopullinen suoritus, joten myyntisaatavat on esitettävä taseessa, kunnes loppuasiakas on maksanut laskun rahoitusyhtiölle.

Lain mukaan rahoituspalvelujen myynti on arvonlisäverotonta toimintaa, joten rahoituksen korko tai provisio ovat verovapaita. Kannattaa kuitenkin huomioida mistä hinnoittelu koostuu, sillä esimerkiksi factoringissa usein käytetty laskujen käsittelymaksu katsotaan verolliseksi palveluksi, jolloin voidaan soveltaa arvonlisäveron vähennysoikeutta. Osa rahoitusyhtiöistä on huomioinut kirjanpidon jo raporteissaan, joissa arvonlisäverojen osuudet on eritelty selkeästi, mutta raporttien laadussa on paljon eroja yhtiöiden välillä.

Jos yritys käyttää laskurahoitusta usein tai tekee sopimuksen factoringrahoituksesta, on suositeltavaa avata kirjanpitoa varten näille erillinen tili. Erityisesti factoringsopimusta tehdessä on hyvä varmistaa, että yritys saa helposti tarvittavat raportit kirjanpitoa varten.

Milloin laskurahoitus on yritykselle sopiva rahoitusmuoto?

Laskurahoitus sopii käytännössä kaikille yrityksille, jotka tarvitsevat rahoitusta ja joilla on laskutusta. Tärkeämpää on harkita sopiiko yrityksen tilanteeseen laskujen myynti vai factoring. Laskujen myynti sopii yritykselle, jolla on erääntymätön lasku tai laskuja, ja tarvitsee käyttöpääomaa nopeasti. Laskuja myymällä yrityksen on helppo tasata esimerkiksi kausivaihteluja tai vapauttaa myyntisaatavia käyttöönsä jopa saman päivän aikana.

Factoringrahoitus sopii yritykselle, joka haluaa tehostaa kassavirtaa pitkäjänteisesti. Yrityksen kasvuvaiheet vaativat usein tasaista maksuvalmiutta, jolloin factoringrahoitus on hyvä ratkaisu jatkuvan luoton takaamiseksi. Factoring sopii hyvin myös yrityksille, jotka neuvottelevat maksuehdoista, sillä factoringsopimuksen avulla yritys pystyy tarjoamaan erittäin kilpailukykyisen maksuajan asiakkailleen.