Arvonlisävero
Kontio tietopankki

Kaikki arvonlisäverosta – ALV-opas

Arvonlisävero eli ALV on tuotteen tai palvelun arvonlisään kohdistuva välillinen kulutusvero. ALV lisätään tuotteen tai palvelun hintaan asiakkaan maksettavaksi ja tämän jälkeen myyjä tilittää veron osuuden valtiolle. Arvonlisävero kuuluu aina tilittää valtiolle, se ei siis ole myyjälle kuuluvaa rahaa.

Yritykset voivat vähentää toisen yrityksen veloittaman arvonlisäveron hakemalla arvonlisäveron palautusta. Palautuksen edellytyksenä on, että arvonlisäveron sisältävää ostoa on käytetty omassa arvonlisäverollisessa liiketoiminnassa. Arvonlisä maksetaan vain kerran, joten se ei kertaudu.

ALV on tasavero eli se on samansuuruinen riippumatta maksajan varallisuudesta tai tuloista. Suomessa arvonlisävero otettiin käyttöön 1.6.1994 ja samalla luovuttiin liikevaihtoverosta. Arvonlisävero on käytössä myös muissa EU-maissa, mutta veroprosentit vaihtelevat maakohtaisesti. Kaikkiaan arvonlisäveroa kerää yli 150 valtiota.

Arvonlisäverovelvolliseksi ilmoittaudutaan yleensä samalla kun yrityksen perustamisilmoitus tehdään kaupparekisteriin. Ilmoittautumisen voi tehdä myös jälkikäteen muutosilmoituslomakkeella.

Sisältö:

Arvonlisäverolaki ja verokannat

Maksettava arvonlisävero määräytyy Suomen arvonlisäverolain perusteella. Arvonlisäverolaki säätää alv:n soveltamisalat ja niissä käytettävät veroprosentit. Valtaosa suomalaisista yrityksistä on arvonlisäverovelvollisia ja yleisimmin tällä hetkellä Suomessa on käytössä 24% arvonlisävero, mutta tietyillä toimialoilla sovelletaan alennettua verokantaa.

Verokanta Soveltamisala
24 % Yleinen verokanta
14 %
 • elintarvikkeet
 • rehut
 • ravintola- ja ateriapalvelut

Huomaa, että alempi 14 %:n verokanta ei koske alkoholijuomien ja tupakkatuotteiden myyntiä eikä tarjoilua.

10 %
 • elokuvanäytökset
 • henkilökuljetukset
 • kirjat
 • kulttuuri- ja viihdetilaisuuksien sisäänpääsymaksut
 • liikuntapalvelut
 • lääkkeet
 • majoituspalvelut
 • sanoma- ja aikakauslehdet
 • televisio- ja yleisradiotoiminnasta saadut korvaukset
0 %

Näiden soveltamisalojen hankinnat voi vähentää yrityksen verotuksessa:

 • arvonlisäverottomien vesialusten myynti, vuokraus ja rahtaus sekä näihin aluksiin kohdistuvat työsuoritukset
 • jäsenlehtien ja mainosten veroton myynti yleishyödyllisille yhteisöille
 • varastointimenettelyihin liittyvä veroton myynti (verovarasto alvissa)
 • vienti EU-alueen ulkopuolelle
 • tavaran myynti EU-maihin arvonlisäverovelvollisille ostajille
 • muut kansainväliseen kauppaan liittyvät tavaroiden ja palvelujen myynnit, esim. veroton myynti diplomaateille ja kansainvälisille järjestöille.
Arvonlisä-veroton toiminta

Seuraavat tavaroiden ja palveluiden myynnit ovat arvonlisäverottomia. Tällaisia myyntejä ei voi laskuttaa arvonlisäverollisina, eikä niihin kohdistuvien hankintojen arvonlisäveroa voi vähentää.

 • kiinteistöjen ja osakehuoneistojen myynti ja vuokraus
 • postin yleispalvelut
 • rahoitus- ja vakuutuspalvelut
 • sosiaalihuolto
 • tekijänoikeudet
 • terveyden- ja sairaanhoito
 • tietyt esiintymispalkkiot
 • yleissivistävä ja ammatillinen koulutus, korkeakoulu- ja taiteen perusopetus
 • tietyt muut palvelut ja tavarat (esim. arpajaiset)

ALV rekisteröinti

ALV rekisteröinti tarkoittaa ilmoittautumista arvonlisäverovelvollisten rekisteriin. Rekisteri on verohallinnon rekisteri, johon on koottu arvonlisäverovelvollisten toimijoiden tiedot. ALV-rekisteriin on ilmoittauduttava lähes aina. ALV-velvollisuus täyttyy, kun yritys myy tuotteita tai palveluita, joille on määrätty verokanta ja liikevaihto ylittää 10 000 euroa 12 kuukauden mittaisessa tilikaudessa. Liikevaihtoon lasketaan tilikauden myyntituottojen summa ilman arvonlisäveroa.

ALV-rekisteriin on suositeltavaa ilmoittautua, mikäli yrityksen tilikauden liikevaihto on lähellä 10 000 euron rajaa, sillä rajan ylittyessä tulee maksaa arvonlisäverot takautuvasti koko tilikaudelta. Mikäli liikevaihto jää alle 10 000 euroon, voi arvonlisäveron alarajahuojennuksen turvin hakea palautusta.

Useimmiten ALV-rekisteriin ilmoittaudutaan yrityksen perustamisilmoitusta täytettäessä. ALV-rekisteriin voi liittyä myös jälkikäteen muutosilmoituksella, ilmoittautuminen on kuitenkin tehtävä ennen arvonlisäverollisen toiminnan aloittamista. Muutosilmoituksella myös poistutaan ALV-rekisteristä.

Arvonlisäveron maksaminen

Arvonlisävero on oma-aloitteinen vero, eli verovelvollisen liiketoiminnanharjoittajan on huolehdittava arvonlisäveron ilmoittamisesta ja maksamisesta verohallinnolle kausittain. Verokauden voi tarkastaa yrityksen perustamisilmoituksesta.

Yrityksen verokausi määrittää muun muassa työnantajasuoritusten maksuajankohdat sekä arvonlisäveron ilmoitus- ja maksuajat. Verokauden pituus määräytyy yrityksen liikevaihdon perusteella. Verokausi on automaattisesti kuukausi, pidempää verokautta tulee hakea erikseen perustamisilmoituksella tai jälkikäteen OmaVero-palvelussa.

Liikevaihto Verokauden pituus
yli 100 000 € 1 kk
30 001-100 000 € 1 kk tai neljännesvuosi valinnan mukaan
0-30 000 € 1 kk, neljännesvuosi tai kalenterivuosi valinnan mukaan

Ilmoittamisen ja maksamisen määräpäivät

Arvonlisäveron ilmoittamisella ja maksamisella on sama määräpäivä. Määräpäivään vaikuttaa yritykselle valittu verokausi.

Kuukausi – Määräpäivä on jokaisen kuukauden 12. päivä. Arvonlisävero maksetaan toisena seuraavana kuukautena, esimerkiksi tammikuun alv maksetaan maaliskuussa ja helmikuun huhtikuussa.

Neljännesvuosi – Neljännesvuosittaisen verokauden alv ilmoitetaan ja maksetaan kolmen kuukauden välein toisena kuukautena verokauden päättymisestä. Esimerkiksi loka-joulukuun arvonlisä tulee ilmoittaa ja maksaa viimeistään 12.2.

Vuosi – Kalenterivuoden kestävän verokauden alv ilmoitetaan ja maksetaan viimeistään seuraavan vuoden helmikuun loppuun mennessä.

Mikäli päivä osuu viikonlopulle tai pyhäpäivälle, siirtyy määräpäivä seuraavalle arkipäivälle. Arvonlisäveron voi ilmoittaa ja maksaa sähköisesti OmaVero -palvelussa.

Arvonlisäveron alarajahuojennus

Pientä liiketoimintaa pyörittävän yrittäjän on mahdollista hyödyntää verohelpotuksena arvonlisäveron alarajahuojennusta, kun tilikauden liikevaihto on alle 30 000 euroa. Tällöin yrittäjältä ei peritä kaikkia arvonlisäveroja. Yritys maksaa vain osan arvonlisäverosta, loput ovat yrityksen tulosta.

Arvonlisäveron alarajahuojennusta ei myönnetä automaattisesti, vaan se tulee muistaa hakea. Hakemuksen voi tehdä tilikauden viimeisen ALV-ilmoituksen yhteydessä.

Arvonlisäveron laskeminen

Tavaran tai palvelun arvonlisäveron peruste on veroton hinta. Veron perusteeseen lasketaan mukaan myös kaikki asiakkaan maksamat hinnanlisät kuten laskutuslisät, kilometrikorvaukset, päivärahat, kuljetus- ja postituskulut. Hinnanlisässä käytetään samaa verokantaa kuin varsinaisessa tuotteessa tai palvelussa.

Arvonlisäveron määrän voi laskea seuraavalla kaavalla:
Veron peruste x sovellettava alv % / 100

ALV-laskurin avulla voi myös laskea summat kätevästi myös käsin kirjoitettavaan myyntitositteeseen

Myyntitositteeseen tulee merkitä ALV-erittely, josta ilmenee seuraavat tiedot:

ALV -erittelyyn tulevat tiedot voidaan laskea seuraavilla kaavoilla:

ALV:n määrän laskukaava:
Kokonaishinta – veroton hinta = ALV:n määrä

Tuotteen tai palvelun bruttohinnan eli arvonlisäverollisen kokonaishinnan laskukaava:
Veroton hinta + ALV:n määrä

Tuotteen tai palvelun nettohinnan eli verottoman hinnan laskukaava:
kokonaishinta – ALV:n määrä

Arvonlisäveron palautus

Yritys voi saada ostohintaan sisältyvän arvonlisäveron takaisin. Arvonlisäveron palautusoikeus on sama kuin arvonlisäverovellisten yritysten vähennysoikeus siinä EU-maassa, josta hankinnat on tehty. Palautusta voi hakea vain niiden tuotteiden osalta, joista yritys on itse arvonlisäverovelvollinen.

ALV-palautusta voi hakea OmaVero -palvelussa viimeistään palautusjaksoa seuraavan vuoden syyskuun loppuun mennessä. Hakemusjakson tulee olla vähintään kolme perättäistä samaan vuoteen kuuluvaa kalenterikuukautta tai enintään kalenterivuosi. Jakso voi kuitenkin olla alle kolme kuukautta sen päättyessä 31.12. Hakemuksen tekoa varten tulee olla tositteet niistä tuotteista tai palveluista, joista arvonlisäveron palautusta haetaan.

Edellytyksenä ALV-palautukselle on:

Veroviranomaiset käsittelevät palautushakemukset ja tekevät päätökset palautuksista. Hakemusten käsittelyaikaan on mahdollista vaikuttaa laatimalla hakemus huolellisesti ja liittämällä tarvittavat tositteet mukaan:

Arvonlisäveron takaisinhaku

Arvonlisäverovelvollinen yritys voi hakea takaisin ulkomailla maksettua liiketoimintaan liittyviä arvonlisäveroja. Takaisinhaku onnistuu kätevästi OmaVero-palvelussa. Yleisimmät vähennyskelpoiset kulut ovat:

Suosittelemme lukemaan myös

Tässä lisää kirjoituksia, jotka saattaisivat kiinnostaa sinua

Perinnän sanakirja

Kuinka ulosotto toimii

Hyvä perintätapa