Jälkiperintä
Kontio tietopankki

Jälkiperintä

Jälkiperintä on yksi perintäprosessin vaiheista, johon voidaan siirtyä mikäli velallisen maksukyky todetaan niin heikoksi, ettei saatavaa kannata siirtää oikeudellisen perinnän kautta ulosottoon. Jälkiperintään on mahdollista myös siirtyä, mikäli velallinen todetaan ulosotossa varattomaksi ja velkoja haluaa jatkaa velan perimistä.

Mitä on jälkiperintä?

Jälkiperintä on velallisen maksukyvyn kehityksen seuraamista, jonka aikana varmistetaan eri perintätoimenpiteiden avulla, ettei velka vanhene.

Miksi saatava siirretään jälkiperintään?

Saatavan siirtäminen jälkiperintään on velkojalle hyödyllistä, sillä sen avulla varmistetaan, ettei velka pääse vanhenemaan ja perintä voidaan aloittaa kun velallisen maksukyky on kohentunut. Jälkiperintä on usein pitkä prosessi ja saattaa kestää useita vuosia. Jälkiperinnän hinnoittelu on usein sidottu velan pääomaan, joten velkoja ei joudu maksamaan jälkiperinnästä, mikäli velkaa ei saada perittyä.

Suosittelemme lukemaan myös

Tässä lisää kirjoituksia, jotka saattaisivat kiinnostaa sinua

Perinnän sanakirja

Kuinka ulosotto toimii

Hyvä perintätapa