Yrityksen perintäkulut

1.5.2022 astui voimaan uusi perintälaki, jossa on aiemmasta lainsäädännöstä poiketen määritelty yritysperinnän perintäkulujen enimmäismäärät ja velallisen kokonaiskuluvastuu. Lakimuutos koskee muiden kuin kuluttajasaatavien perintäkuluja, joten yritysten lisäksi sääntelyn piiriin kuuluvat yhdistykset, asunto-osakeyhtiöt ja säätiöt. Lainmuutoksen tavoitteena on ollut parantaa yritysvelallisten asemaa ja yhdenvertaista kohtelua sekä yhtenäistää perintäalan käytäntöjä.

Yritysperinnässä on siis nykyisin määritelty selkeät enimmäiskulut perinnälle. Perintäkulut kertyvät riippuen perittävän velan suuruudesta, tehdyistä perintätoimista ja perinnän kestosta. Perintäkulut, kuten maksuvaatimus tai maksusuunnitelmakulut, luokitellaan pääoman mukaan neljään eri kululuokkaan. Myös kokonaiskuluvastuu määräytyy saatavan pääoman mukaan neljään eri luokkaan.

Yritysperinnän kulut:

1. maksuvaatimuksen kulut enintään

50 €, jos pääoma enintään 500 €

70 €, jos pääoma yli 500 € mutta enintään 2500 €

90 €, jos pääoma yli 2500 € mutta enintään 10 000 €

110 €, jos pääoma yli 10 000 €

50 €, jos saatava on suoraan ulosottokelpoinen

2. maksuvaatimuksen kulut enintään

25 €, jos pääoma enintään 500 €

35 €, jos pääoma yli 500 € mutta enintään 2500 €

45 €, jos pääoma yli 2500 € mutta enintään 10 000 €

55 €, jos pääoma yli 10 000 €

25 €, jos saatava on suoraan ulosottokelpoinen

Tratta enintään

110 €, jos pääoma enintään 500 €

125 €, jos pääoma yli 500 € mutta enintään 2500 €

140 €, jos pääoma yli 2500 € mutta enintään 10 000 €

155 €, jos pääoma yli 10 000 €

110 €, jos saatava on suoraan ulosottokelpoinen

Kokonaiskuluvastuu

250 €, jos pääoma enintään 500 €

470 €, jos pääoma yli 500 € mutta enintään 2500 €

550 €, jos pääoma yli 2500 € mutta enintään 10 000 €

620 €, jos pääoma yli 10 000 €

214 €, jos saatava on suoraan ulosottokelpoinen

Jos velkoja ei voi vähentää arvonlisäveroa verotuksessaan, saadaan enimmäismäärien lisäksi velalliselta vaatia arvonlisäveroa vastaava määrä.

Suosittelemme lukemaan myös

Tässä lisää kirjoituksia, jotka saattaisivat kiinnostaa sinua

Perinnän sanakirja

Kuinka ulosotto toimii

Hyvä perintätapa