Vuokran perintä

Vuokran perintä

Vaikka vuokralainen maksaa vuokransa ajallaan, moni vuokranantaja kohtaa ajallaan vuokranmaksussa ongelmia. Maksamattomat vuokrat ovat yksi vuokranantajien yleisimmistä ongelmista, jonka selvittämiseen on hyvä olla toimintamalli valmiina. Nopea reagointi on avainasemassa maksamattomien vuokrien kotiuttamisessa ja vuokran perintä kannattaa aloittaa mahdollisimman pian, mikäli muistutustoimenpiteet eivät tuota toivottua tulosta. Tässä artikkelissa selvitämme miten vuokranantajan kannattaa toimia vuokranmaksun ongelmissa ja miten vuokran perintä tapahtuu.

Sisältö:

Mitä tehdä, jos vuokra jää maksamatta?

Vuokranmaksun myöhästymiseen voi usein johtua täysin harmittomasta unohduksesta tai virheellisistä pankkitiedoista. Joskus kyseessä voi olla tilapäinen häiriö vuokralaisen taloudessa, joka viivästyttää vuokran maksua. Tämän vuoksi vuokranantajan kannattaa seurata vuokranmaksua säännöllisesti ja olla yhteydessä vuokralaiseen mahdollisimman pian.

Usein pelkkä tiedustelu saa vuokralaisen korjaamaan tilanteen, sekä viestittää vuokralaiselle, että vuokranmaksun myöhästyminen ei ole hyväksyttävää. Mikäli tilannetta ei saada ratkaistua yhteisymmärryksessä, vuokranantajan kannattaa siirtää vuokrarästit perintätoimistolle.

Varaudu vuokranmaksuongelmiin etukäteen:

Milloin vuokra laitetaan perintään?

Aina tilanne ei korjaudu pelkällä yhteydenotolla ja vuokra jää maksamatta tiedusteluista huolimatta. Tällöin vuokralaiselle tulee antaa kirjallinen maksumuistutus, joka voidaan lain mukaan lähettää 14 vuorokauden kuluttua vuokran eräpäivästä. Maksumuistutuksen voi lähettää itse, mutta mikäli vuokraa ei tästä huolimatta makseta eikä maksusuunnitelman tekeminen onnistu, kannattaa vuokran perintä siirtää ammattitaitoiselle perintätoimistolle.

Maksamattomien vuokrien perintä on suositeltavaa tehdä perintätoimiston avulla, joka tekee perinnän ammattitaitoisesti ja kaikkien lakien mukaan. Lisäksi perintätoimisto tuo perintään vakuuttavuutta, joka yleensä saa vuokralaisen maksamaan avoimet maksut paremmin.

Usein perintätoimiston apua pyydetään liian myöhään, kun vuokrasaatavia on kertynyt useiden kuukausien edestä. Näissä tilanteissa maksamattomia vuokria on enemmän kuin vuokravakuuden arvo, jolloin vuokrien takaisin saanti heikkenee huomattavasti ja luottotappioriski kasvaa.

Miten vuokra peritään?

Vuokran perintä noudattaa normaaleja perinnän vaiheita, riippuen siitä onko vuokranantaja lähettänyt maksumuistutuksen itse. Perintä aloitetaan tekemällä sopimus vuokrien perinnästä ja toimittamalla perinnän suorittamiseen tarvittavat tiedot perintätoimistolle.

Vuokran perintä aloitetaan aina vapaaehtoisen perinnän keinoin, eli lähettämällä maksuvaatimus ja esimerkiksi neuvottelemalla maksusuunnitelmasta. Mikäli vapaaehtoinen perintä ei tuota tulosta, voidaan avoimia saatavia periä oikeudellisen perinnän kautta. Tällöin vuokraveloille haetaan tuomio käräjäoikeudesta ja saatavien perintä siirtyy ulosotolle.

Vaaditut tiedot vuokran perintään:

Maksamaton vuokra kannattaa siirtää perintään mahdollisimman pian ja tämä onnistuu helposti pikaperinnän avulla. Vuokran perintä onnistuu yksityishenkilöltä ja toimeksiantajana voi toimia myös yksityishenkilö. Lomakkeen voi täyttää nopeasti täällä.

Miten toimia perinnän jälkeen?

Maksuongelmien syy on hyvä olla selvillä, sillä jos ongelmat olivat tilapäisiä, ei hyvää vuokralaista kannata kadottaa. Kannattaa tiedustella auttaisiko vuokranmaksussa esimerkiksi kuukausittaisen eräpäivän siirtäminen toiselle päivälle. Mikäli vuokranmaksussa on pitkittyneitä ongelmia, voi vuokrasopimuksen päättäminen olla järkevä ratkaisu. Sopimus voidaan päättää joko irtisanomalla tai purkamalla, mikäli vaaditut ehdot täyttyvät.

Vuokrasopimuksen irtisanominen voidaan tehdä molempien osapuolien toimesta. Menettely ja irtisanomisaika vaihtelevat sen mukaan kumpi osapuoli irtisanoo sopimuksen, sekä onko kyseessä toistaiseksi voimassa oleva vai määräaikainen vuokrasopimus.

Vuokrasopimuksen purkaminen tapahtuu välittömästi ilman irtisanomisaikaa. Vuokrasopimus voidaan purkaa esimerkiksi, jos vuokralainen on jättänyt kahden kuukauden vuokrat maksamatta. Purkamisen yhteydessä ei ole merkitystä, onko sopimus määräaikainen vai toistaiseksi voimassa oleva. Sopimuksen purkamisen yhteydessä vuokranantaja voi myös hakea häätöä, jos vuokralainen ei poistu asunnosta kohtuullisen ajan kuluessa. Häätöperuste haetaan tuomioistuimelta ja toimitetaan ulosottovirastoon, joka suorittaa varsinaisen häätöprosessin.

Toimi näin vuokranmaksun myöhästyessä

Maksamattomat vuokrat aiheuttavat vuokranantajalle lähes aina tappiota, jonka vuoksi vuokranmaksun myöhästymiseen kannattaa reagoida tehokkaasti.

  1. Puutu ongelmaan välittömästi ja ota yhteyttä vuokralaiseen
  2. Selvitä maksuongelmien syy, onko kyseessä esimerkiksi inhimillinen virhe tai tilapäiset maksuvaikedudet
  3. Neuvottele tilanteesta ja esimerkiksi maksusuunnitelmasta yhteistyössä vuokralaisen kanssa
  4. Mikäli vuokraa ei makseta yhteydenotoista huolimatta, ota perintätoimisto avuksi
  5. Jos tilanne vaatii jatkotoimia vuokrasopimuksen päättämiseksi, hoida tilanne kaikkien lakien mukaan

Suosittelemme lukemaan myös

Tässä lisää kirjoituksia, jotka saattaisivat kiinnostaa sinua

Perinnän sanakirja

Kuinka ulosotto toimii

Hyvä perintätapa