Blogi
Perintätoimistoihin liittyy paljon mielikuvia. Mikä osa niistä on totta ja mikä tarua?

« Ajankohtaista

Perintätoimistojen toiminta – Totta vai tarua?

Perintätoimistoista liikkuu monenlaista tietoa ja tarinaa. Osa näistä kokemuksista perustuu vuosikymmeniä sitten tapahtuneeseen perintään tai väärinkäsityksiin, mutta osassa on mukana myös totuutta. Perintään liittyy ymmärrettävästi jonkin verran negatiivisia mielikuvia. Selvitämme yleisimpien mielikuvien taustat ja todenperäisyyden tässä artikkelissa.

Sisältö:

Kuka tahansa voi tehdä perintää
Kukaan ei valvo perintätoimistojen toimintaa
Perintätoimistot lähettävät huijauskirjeitä
Perintätoimistot voivat periä kohtuuttomia kuluja
Perintä ei pääty koskaan
Kontio Perintä on asiakkaan tukena

Kuka tahansa voi tehdä perintää

”Eihän perintä ole enää luvan varaista toimintaa. Kuka tahansa voi periä velkoja.” Perintää ei voi tehdä kuka tahansa. Mikäli yritys haluaa harjoittaa perintätoimintaa asiakasyrityksien puolesta, tulee perintätoimiston olla rekisteröity Etelä-Suomen aluehallintoviraston ylläpitämään perinnänharjoittajien rekisteriin. Aikaisemmin perintätoimistolla tuli olla perintälupa ja nykyinen rekisteröintikäytäntö saattaa siihen verrattuna kuulostaa kevyeltä. Tämä ei kuitenkaan pidä paikkaansa, sillä rekisteröinnin edellytykset ovat tarkatja rekisteriin hyväksymisestä vastaa aluehallintovirasto.

Kuka tahansa ei siis voi liittyä rekisteriin ja aloittaa perintätoimintaa. Perintätoimisto voidaan myös viimekädessä poistaa rekisteristä, mikäli se harjoittaa hyvän perintätavan vastaista toimintaa. Rekisteri ei tällä hetkellä ole julkisesti nähtävillä, joten jos et ole varma onko perintätoimisto rekisterissä, voit tiedustella asiaa Aluehallintovirastolta. Mikäli perintätoimisto harjoittaa perintää ilman rekisteröintiä, on kyseessä laiton perintä.

Kukaan ei valvo perintätoimistojen toimintaa

”Perintätoimistot voivat tehdä mitä huvittaa, ei niitä valvota.” Perintätoimistojen valvonta herättää usein kysymyksiä ja asiaan perehtymätön voi kuvitella, ettei toimintaa valvota lainkaan. Perintätoimistojen valvonnasta vastaa Etelä-Suomen Aluehallintovirasto, joka valvoo valtakunnallisesti, että rekisteriin merkityt perintätoiminnan harjoittajat noudattavat toiminnassaan perintälakia ja hyvää perintätapaa.

Usein valvova taho saa tiedon hyvän perintätavan vastaisesta toiminnasta ilmoituksen perusteella, jonka voi tehdä aluehallintoviraston sivuilla. Ilmoituksien perusteella valvova viranomainen selvittää toimintatapojen laillisuutta ja tarvittaessa antaa huomautuksen perintätoimistolle. Useimmat huomautukset koskevat aiheita, jotka ovat tulkinnanvaraisia laissa ja perintätoimistot suhtautuvat huomautuksiin pääasiassa myönteisesti. Näin epäselvään asiaan saadaan linjaus, jonka perusteella yritys voi kehittää toimintamallejaan.

Perintätoimistot lähettävät huijauskirjeitä

”Perintätoimistot lähettävät huijauskirjeitä, jotka toivovat vastaanottajan maksavan.” Valitettavasti yritysten, myös perintätoimistojen, nimissä lähetetään huijauskirjeitä. Yleensä tällaisen kirjeen lähettää tekaistu, ei-rekisteröity perintätoimisto, jonka kohteena ovat yritykset. Erityisesti huijauskirjeitä lähetetään kesäisin. Tällöin on suurempi todennäköisyys, että töissä on henkilöitä, jotka eivät tunne yrityksen maksukäytäntöjä.

On ollut myös tilanteita, joissa tunnetut perintätoimistot ovat lähettäneet kuluttajille perintäkirjeitä, jotka ovat täysin perusteettomia. Tällöin kyseessä on ollut niin kutsuttu tilausansa, johon kuluttaja on huijattu. Tilausansassa kuluttajalle tarjotaan esimerkiksi tuotetta tai palvelua niin, että kuluttaja uskoo kyseessä olevan kertaluontoinen kauppa. Kuitenkin kuluttaja on huijattu sitoutumaan pitkäaikaiseen tilaukseen, jonka laskuja hän ei välttämättä edes saa koskaan. Epärehellinen yritys myy tämän jälkeen ”maksamattomat laskut” perintätoimistolle, joka aloittaa perinnän siinä uskossa, että kyseessä on ollut todellinen erääntynyt saatava. Tässä tilanteessa kuluttaja voi riitauttaa laskun ja perintä keskeytyy.

Perintätoimistot voivat periä kohtuuttomia kuluja

”Perintätoimistot kiskovat kohtuuttomia kuluja ja 800 euron velan perintäkulut ovat vähintään tuplat alkuperäisestä velasta.” Perintätoimistojen kulujen kohtuullisuudesta on todennäköisesti keskusteltu niin kauan kuin perintätoimistoja on ollut olemassa. Asiaa ei ole aikanaan helpottanut myöskään epäselvä ja vaikeasti tulkittava lainsäädäntö, jota on mahdollista lukea monella tapaa. Lakia on päivitetty parempaan suuntaan, mutta ongelmia kuitenkin ilmenee edelleen, pääsääntöisesti yrityssaatavien perintää koskevan lainsäädännön epämääräisyyden takia.

Onneksi kuluttajaperinnässä on tänä päivänä erittäin selkeät rajat perinnän kuluille, eikä kuluttajiin kohdistuvien perintäkulujen määrästä ole lain täsmentämisen jälkeen ollut suuria epäkohtia. Kuluttajien enimmäisperintäkulut on määritelty niin selkeästi, että perintäalaan perehtymättömänkin on helppo selvittää ne perintälaista. Esimerkiksi 800 euron velan perintäkulut voivat olla maksimissaan 120 euroa.

Sen sijaan yrityksiin kohdistuvan perinnän osalta perintäkuluille ei ole määritelty euromääräistä maksimia. Tämä vaikeuttaa yrityksen perintäkulujen kohtuullisuuden arviointia perinnässä, jonka kulut muodostuvat siinä käytettyjen toimenpiteiden ja työn mukaan. Aluehallintoviraston valvonnan kautta yritysperintään saadaan tiettyjä linjauksia, jotka auttavat niin perintätoimistoja kuin yrityksiäkin.

Perintä ei pääty koskaan

”Perintä jatkuu hautaan saakka.” Perintä päättyy kyllä, viimeistään kun velka on vanhentunut lopullisesti. Velan vanheneminen ei ole yksiselitteistä, sillä velan yleinen vanheneminen tapahtuu 3-5 vuodessa, mutta mikäli vanheneminen katkaistaan säännöllisin väliajoin, velka vanhenee lopullisesti 15-20 vuodessa. Velallinen saattaa luulla velan jo vanhentuneen, sillä teoriassa velan vanhenemisen estäviä toimenpiteitä ei tarvitse tehdä, kuin kerran kolmessa vuodessa. Tässä ajassa edellinen velan katkaisun toimenpide, esimerkiksi pari vuotta sitten lähetetty maksumuistutus on jo unohtunut.

Julkisuuteen on tullut ilmi myös tapauksia, joissa perintätoimistot ovat todellakin perineet vanhentuja velkoja, joten perinnän aiheellisuutta kannattaa rohkeasti tiedustella epäselvissä tilanteissa. Perintätoimiston tulee pystyä selvittämään, miten velan vanhentuminen on katkaistu, jotta perintää voidaan edelleen suorittaa.

Kontio Perintä on asiakkaan tukena

Kontio Perintä haluaa toimia mahdollisimman avoimesti, jotta asiakkaan on helppo saada tietoa perintään liittyvissä asioissa. Tuotamme paljon tietoa perintäasioista verkkosivuillemme mahdollisimman selkokielisesti, jotta asiakkaat saavat lisätietoa perinnästä. Tutustu tietopankkiimme tai katso usein kysyttyjä kysymyksiä ja vastauksia perinnästä.

Lisäksi asiakaspalvelumme palvelee joustavasti kaikissa velka-asioissa niin sähköpostitse, kuin puhelimitse. Asiakaspalvelumme ammattilaiset palvelevat ystävällisesti ja oikeudenmukaisesti. Löydät sivuiltamme myös usein kysyttyjä kysymyksiä Kontio Perinnästä. Autamme asiakkaitamme löytämään saatavien takaisinmaksusta kaikkia osapuolia kunnioittavan ja lainmukaisen ratkaisun.