Blogi
Perintäkirjeen sisältöä voi olla hankala tulkita

« Ajankohtaista

Perintäkirjeen sisältö

Kun perintäkirje kolahtaa postiluukusta, moni saattaa säikähtää tilannetta, eikä perintäkirjeessä käytetyt termit aina helpota asiaa. Perintäkirje ei ole häpeällinen asia, sillä se usein se lähetetään täysin inhimillisen erehdyksen takia. Lähes jokainen on joskus unohtanut maksaa laskun eräpäivään mennessä, jolloin perintätoimisto lähestyy asiakasta maksumuistutuksella tai maksuvaatimuksella. Tässä artikkelissa käymme läpi, kuinka toimia perintäkirjeen tullessa ja mitä kirjeen sisältö tarkoittaa.

Sisältö:

Onko perintäkirje maksumuistutus vai maksuvaatimus?
Onko perintäkirje aiheellinen?
Perintäkirjeen termit tutuksi
Toimi näin, jos saat perintäkirjeen

Onko perintäkirje maksumuistutus vai maksuvaatimus?

Ensimmäisenä on hyvä tarkastaa, onko kirje perintätoimiston lähettämä maksumuistutus vai maksuvaatimus. Usein perintätoimiston lähettämää kirjettä säikähdetään ja ihmetellään että miksei laskun maksusta ole lähetetty muistutusta. Tämä johtuu siitä, että toiset yritykset lähettävät maksumuistutuksen itse ja osa yrityksistä ovat ulkoistaneet maksumuistutuksen lähettämisen perintätoimistolle.

Onko perintäkirje aiheellinen?

Yleensä perintäkirjeet ovat lähetty oikein perustein, mutta joissain tapauksissa perintäkirje voi olla myös aiheeton. Tyypillisesti perintäkirjettä pidetään aiheettomana, kun alkuperäinen lasku on maksettu eräpäivän jälkeen, mutta velkoja on ehtinyt siirtää laskun jo perintään. Tällöin kannattaa ottaa yhteyttä perintätoimistoon asian selvittämiseksi. Perintäkulut eivät kuitenkaan ole tässä tilanteessa aiheettomat, sillä alkuperäistä laskua ei ole maksettu eräpäivään mennessä.

Perintäkirjeen termit tutuksi

Perintäkirjeessä usein selostetaan hyvin tarkasti mistä perintä on lähtöisin ja kuinka asiakkaan tulee toimia. Tämä saattaa kuitenkin jäädä epäselväksi, mikäli perintäalan termistö ei ole hallussa. Tässä yleisempiä termejä, joita löydät perintäkirjeestä.

Pääoma: Pääoma tarkoittaa alkuperäisen laskun summaa ilman kuluja tai korkoja.

Saatava: Saatava on velkasumma, joka syntyy, kun ostos maksetaan jälkikäteen tai lainataan rahaa.

Erääntynyt saatava: Mikäli alkuperäistä laskua ei makseta sen eräpäivään mennessä, saatava katsotaan erääntyneeksi.

Toimeksiantaja: Yritys tai henkilö, jolle olet velkaa tavarasta tai palvelusta, ja joka on antanut saatavansa perinnän perintätoimiston hoidettavaksi.

Viivästyskorko: Viivästyskorko on korko, jota kertyy velalle eräpäivän jälkeen, mikäli laskua ei ole maksettu. Käytännössä viivästyskorko on korvaus myyjälle myöhästyneestä maksusta. Lue lisää viivästyskorosta.

Perintäkulut: Erääntyneen laskun vapaaehtoisesta, sekä mahdollisesta oikeudellisesta perinnästä aiheutuneet kulut. Lue lisää perintäkuluista.

Maksuhäiriömerkintä: Maksuhäiriömerkintä on yrityksen tai henkilön luottotietoihin merkittävä tieto maksuvelvollisuuden rikkomisesta.

Maksumuistutus: Maksumuistutus on erääntyneestä saatavasta lähetetty muistutus, josta voidaan vaatia maksumuistutuskulu. Muistutuksen voi lähettää velkoja tai perintätoimisto toimeksiantajan puolesta. Lue lisää maksumuistutuksesta.

Maksuvaatimus: Jos velkaa ei makseta maksumuistutuksen jälkeen, on seuraava vaihe maksuvaatimus, eli perintäkirje. Maksuvaatimus on osa vapaaehtoista perintää ja sen tarkoituksena on saada velallinen suorittamaan velkansa ilman oikeudellisia toimia.

Maksujärjestely: Maksujärjestelyillä tarkoitetaan kaikkia toimia, joilla velalle saadaan lisää maksuaikaa. Maksujärjestelyjä ovat esimerkiksi eräpäivän siirto ja maksusuunnitelman laatiminen.

Maksusuunnitelma: Maksusuunnitelma on perintätoimiston kanssa neuvoteltu suunnitelma velan maksamisesta useammassa maksuerässä. Maksusuunnitelma voidaan myös purkaa, mikäli sen mukaisia summia ja eräpäiviä ei noudateta. Jäljellä olevan velan perintä jatkuu tämän jälkeen normaaliin tapaan.

Vapaaehtoinen perintä: Vapaaehtoinen perintä on perinnän ensimmäinen vaihe, johon lasketaan maksumuistutukset ja maksuvaatimus. Vapaaehtoisen perinnän toimin pyritään saamaan velallinen suorittamaan velkansa ilman oikeudellisia toimia tai ulosottoa. Lue lisää perinnän vaiheista.

Oikeudellinen perintä: Jos velkaa ei saada perittyä vapaaehtoisen perinnän toimin, siirrytään perinnässä oikeudellisiin toimiin. Oikeudellisessa perinnässä velalliselle haetaan käräjäoikeudesta tuomio, jonka jälkeen velka voidaan siirtää ulosottoon perittäväksi.

Haaste: Mikäli velallinen ei suorita velkaa maksuvaatimuksen eräpäivään mennessä, velkoja jättää käräjäoikeuteen haastehakemuksen, jolla haetaan velkomustuomiota. Haastehakemuksen vastaanoton ja hyväksynnän jälkeen käräjäoikeuden haastemies antaa velalliselle tiedoksiannon.

Tuomio: Haasteen käsittelyn jälkeen annetaan velkomustuomio, eli käräjäoikeuden päätös, joka määrää velallisen maksamaan saatavat velkojalle päätöksen mukaisesti.

Ulosotto: Kun velkomustuomio on annettu, asia siirtyy ulosottoviranomaisen käsittelyyni. Ulosotto aloittaa toimet velan perimiseksi. Jotkin laskut, kuten julkisyhteisöjen eli kunnan tai valtion maksut ovat suoraan ulosottokelpoisia, eli voidaan viedä ulosottoon ilman käräjäoikeuden tuomiota. Lue lisää ulosotosta.

Erimielisyys velasta: Velallinen voi olla eri mieltä velasta, sen suuruudesta tai muista seikoista, jolloin velasta voidaan reklamoida ja riitauttaa. Velan riitauttaminen keskeyttää perinnän, jos tälle on perusteet. Lue lisää velan riitauttamisesta.

Perinnän keskeyttäminen: Perinnän keskeyttäminen tarkoittaa pyyntöä vapaaehtoisen perinnän keskeyttämisestä, jolloin velka siirretään suoraan oikeudelliseen perintään.

Eräännyttäminen: Toimenpide, jossa koko velka vaaditaan maksettavaksi. Velkoja voi eräännyttää koko velan jo ennen eräpäivää, mikäli olet tehnyt olennaisen sopimusrikkomuksen. Esimerkiksi useassa erässä lyhennettävä pankkilaina voidaan eräännyttää, jos laiminlyöt yksittäisiä maksueriä. Tällöin sinulta voidaan vaatia koko lainan maksamista, vaikka seuraavan maksuerän eräpäivä olisi vielä edessä.

Yhteisvastuullinen velallinen: Jos olet tehnyt sopimuksen tai ottanut velkaa yhdessä toisen henkilön kanssa ja vastaatte siitä yhdessä, olette yhteisvastuullisia velallisia. Esimerkiksi asuntolainassa molemmat velalliset ovat lähes poikseukketta yhteisvastuullisia velallisia. Mikäli lasku tai maksuerä erääntyy, siitä lähetään maksumuistutukset ja perintäkirjeet kaikille velallisille.

Vakiokorvaus: Yritysten välisessä kaupassa velkojalla on oikeus 40 euron suuruiseen korvaukseen laskun maksun viivästyessä eräpäivästä. Viivästysmaksun saa perintälain mukaan periä välittömästi eräpäivän jälkeisenä päivänä. Lue lisää yrityksen perintäkuluista.

Velan vanhentuminen: Velkaa voidaan periä, kunnes se vanhenee lopullisesti, eli 15-25 vuotta velan erääntymisestä. Tämä kuitenkin edellyttää, että velallista muistutetaan velasta ajoittain. Muuten velka vanhenee yleisen vanhentumisajan mukaan, joka on 3- 5 vuotta. Lue lisää velan vanhentumisesta         .

Etkö löytänyt etsimääsi? Lisää perintäalan sanastoa löydät perinnän sanakirjasta.

Toimi näin, jos saat perintäkirjeen

Perintäkirjettä ei tarvitse hävetä tai säikähtää. Kun perintäkirje saapuu, kannattaa asiaan reagoida mahdollisimman pian - mitä pikemmin sen parempi.

  1. Tarkista kirjeen sisältö. Selvitä missä perintäkirjeessä on kyse ja tarkista oletko maksanut alkuperäisen laskun eräpäivään mennessä oikeilla maksutiedoilla.
  2. Maksa lasku ja perintäkulut eräpäivään mennessä. Perintäkirjeen saatuasi velka kannattaa maksaa viivyttelemättä, jotta vältyt lisäkuluilta ja jatkotoimenpiteiltä.
  3. Ota tarvittaessa yhteyttä perintätoimistoon. Mikäli sinulla on kysymyksiä velkaasi liittyen tai haluat keskustella maksuajasta tai maksusuunnitelman laatimisesta, ota rohkeasti yhteyttä perintätoimistoon.