Blogi
Yrityksen maksuvaikeudet voivat yllättää, mutta ovat selätettävissä.

« Ajankohtaista

Yrityksen maksuvaikeudet

Yrityksen maksuvaikeudet voivat olla täysin ennustettavissa tai tulla hyvin yllättäen. Ongelmien ehkäisy on mahdollista aktiivisella talouden seurannalla, mutta tärkeintä on, että yrittäjä reagoi välittömästi maksuvaikeuksiin. Tilanteen pitkittäminen voi johtaa yrityksen rahoituskriisiin, maksukyvyttömyyteen ja jopa konkurssiin. Kuluneen vuoden aikana monet yritykset ovat joutuneet taloudellisesti haastavaan tilanteeseen, eikä maksuvaikeuksilta ole voitu välttyä.

Sisältö:

Yrityksen maksuvaikeudet ovat monisyisiä
Maksukyvyn seuranta ehkäisee maksuvaikeuksia
Mitä maksuvaikeudet aiheuttavat yrittäjälle
Yrityksen maksuvaikeudet ovat selätettävissä

Yrityksen maksuvaikeudet ovat monisyisiä

Yrityksen maksukykyä voi horjuttaa moni tekijä, eikä tilapäisistä maksuvaikeuksista voi yksiselitteisesti päätellä yrityksen talouden tilaa. Jo pelkkä yksittäisen asiakkaan maksamaton lasku voi horjuttaa erityisesti pienemmän yrityksen maksukykyä, kun rahaa saadaan kassaan vähemmän kuin sitä kuluu.

Yllättävä maksukykyä heikentävä tekijä voi pahimmillaan johtaa siihen, että maksuvaikeudet pitkittyvät, eikä yritys selviä pidemmän päälle kiinteistä kuluistaan, ostovelkojen maksuajat erääntyvät ja maksukykyä koettelee viivästyneiden laskujen kulut: maksumuistutus, viivästyskorko ja perintäkulut. Maksuvaikeuksien pitkittyminen on yrittäjälle ja yrityksen taloudelle hankalaa aikaa, joten maksuvaikeuksiin on hyvä reagoida rivakasti heti niiden ilmetessä.

Tyypillisiä syitä yrityksen maksuvaikeuksille:

 • Asiakkaat pitkittävät laskujen maksamista eräpäivän ohi tai jättävät laskun kokonaan maksamatta
 • Yrityksen toimintaan ja luottopolitiikkaan sopimattomat maksuehdot
 • Yritys on hyvin riippuvainen yrittäjän työpanoksesta ja yrittäjä sairastuu
 • Toiminta on kausiluonteista ja tilausten määrä vaihtelee
 • Yrityksen toimintaa laajennetaan hallitsemattomasti

Tilapäisiin maksuvaikeuksiin voi joutua myös kannattava yritys ja tilanteen korjaaminen on mahdollista. Maksukyvyn seuranta ja maksuvaikeuksien ennakointi on kuitenkin tärkeää, sillä ongelmien pitkittyessä yritys voi joutua kassakriisiin ja maksukyvyttömyyteen. Myös konkurssin uhka on todellinen, kun maksuvaikeuksia ei ratkota riittävän ajoissa.

Maksukyvyn seuranta ehkäisee maksuvaikeuksia

Maksuvaikeuksia voi olla vaikea ennustaa, mutta niitä on helppo ehkäistä. Yrityksen kirjanpidon ja talouden tunnuslukujen seurannalla on mahdollista välttää lähes kaikki maksuvaikeudet. Seurannan lisäksi mahdollisiin ongelmiin kannattaa varautua kassapuskurilla, joka kattaa yrityksesi kulut niinä aikoina, kun tulot ovat vähissä. Kassapuskurissa on hyvä olla rahaa vähintään kolmen kuukauden kuluihin.

Oman yrityksen toiminnan seurannan lisäksi, kannattaa tarkkailla koko toimialan tilannetta. Yleisen kysynnän ja kilpailun perusteella, on mahdollista ennakoida asiakkaiden ja tilausten määrää, sekä vaikutusta oman yrityksen kassavirtaan. Näin ollen seurannalla voidaan reagoida toimialan muutoksiin hyvissä ajoin korjaamalla tai kehittämällä omaa liiketoimintaa ennen kuin markkinoiden muutokset näkyvät kassassa.

Mitä maksuvaikeudet aiheuttavat yrittäjälle

Maksuvaikeudet voivat aiheuttaa yritykselle maksuhäiriömerkintöjä ja pitkittyneet maksuvaikeudet voivat johtaa yrityksen maksukyvyttömäksi. Yrityksen maksukyvyttömyys tarkoittaa, että yrityksellä on jatkuvasti vaikeuksia maksaa velkojaan ajoissa.

Maksuvaikeuksiin kannattaa reagoida ajoissa, jotta maksuhäiriöt eivät aiheuta yritykselle lisää haasteita, sillä luottotiedot tarkastetaan usean arkisen asian yhteydessä. Maksuhäiriömerkintä säilyy yrityksen luottotiedoissa useita vuosia, joten sillä on kauaskantoiset vaikutukset yrityksen toimintaan ja sen maineelle. Katso lisää maksuhäiriömerkinnöistä ja yrityksen luottotiedoista.

Mikäli maksuvaikeuksia ei saada katkaistua, voi yrityksestä tulla maksukyvytön, jolloin usein ainut ratkaisu on maksukyvyttömyysmenettely, eli yrityssaneeraus tai konkurssi.

Yrityksen maksuvaikeudet ovat selätettävissä

Maksuvaikeuksien ilmetessä yrittäjän on hyvä ryhtyä heti toimeen ja selvittää mikä on yrityksen todellinen taloustilanne. Tutki, onko maksuvaikeuksiin joku selvä syy vai onko yrityksen kirjanpitoa ja kannattavuutta tutkittava tarkemmin. Tee myös tarkka selvitys yrityksen omistuksista ja veloista. Ensimmäinen toimenpide maksuvaikeuksien selättämiseksi on hyvin yksinkertaisen: yrityksen on vähennettävä kustannuksia ja lisättävä tuloja.

Toimi näin maksuvaikeuksien selättämiseksi:

 • Tarkista yrityksen saatavat ja aloita perintätoimet erääntyneiden saatavien kotiuttamiseksi
 • Muuta yrityksen omaisuutta, esimerkiksi koneita, laitteita ja ajoneuvoja rahaksi
 • Voiko yrityksen omistamat toimitilat myydä ja jäädä vuokralaiseksi
 • Voiko nykyiset vuokratilat vaihtaa edullisempaan
 • Arvioi yrityksen tuotevalikoima ja hinnoittelu, tee tarvittaessa muutoksia kannattavuuden parantamiseksi
 • Älä sido omaisuutta varastoon, pyri myymään tuotteet mahdollisimman nopeasti
 • Neuvottele lisää maksuaikaa veloille, veroille ja pakollisille eläkemaksuille
 • Ota yhteyttä vakavaraisimpiin asiakkaisiin ja pyydä avointen saatavien suorittamista mahdollisimman pian
 • Sovi rahoittajien kanssa lainalyhennyksien siirtämisestä, luottorajan korotuksesta tai muista toimenpiteistä kassan tasapainottamiseksi
 • Tarjoa työntekijöille mahdollisuutta vaihtaa lomarahat, tulospalkkiot ja ylityökorvaukset vapaapäiviksi
 • Selvitä voiko työntekijöiden lomauttaminen tai irtisanominen tasapainottaa kulurakennetta

Mikäli maksuvaikeuksia ei saada kuriin omilla toimenpiteillä, yritys voidaan hakea maksukyvyttömyysmenettelyyn. Yhtiömuodon mukaan mahdollisia menettelyjä ovat yrityssaneeraus, yksityishenkilön velkajärjestely ja konkurssi.

Yrityssaneeraus

Yrityssaneeraus on tyypillisesti viimeinen vaihtoehto selättää yrityksen maksukyvyttömyys ja välttää konkurssi. Saneerauksen avulla jatkamiskelpoisen yrityksen talous voidaan elvyttää, sekä tarjota edellytykset kannattavan liiketoiminnan jatkamiseen. Yrityssaneerausta kutsutaan myös velkajärjestelyksi, mutta onnistunut yrityssaneeraus vaatii velkojen uudelleen järjestelyn lisäksi merkittäviä muutoksia yrityksen toimintaan. Lue lisää yrityssaneerauksesta.

Koska yksityinen elinkeinonharjoittaja vastaa henkilökohtaisella omaisuudellaan yrityksen veloista, ei yrityssaneeraus ole kelvollinen menettely toiminimiyrittäjälle. Maksukyvyttömyydessä toiminimiyrittäjä voi hakeutua yksityishenkilön velkajärjestelyyn.

Konkurssi

Mikäli yritys on ajautunut täysin maksukyvyttömäksi, eikä yritystoimintaa ole mahdollista saneerata kannattavaksi, on vaihtoehtona konkurssi. Pysyvästi maksukyvytön asetetaan käräjäoikeudessa konkurssin ja yrityksen koko omaisuus käytetään velkojen maksamiseen.

Konkurssi on yrittäjälle taloudellisesti ja usein myös henkisesti raskasta. Nykyaikana konkurssia ei kuitenkaan pidetä yhtä leimaavana kuin aikaisemmin. Lue lisää yrityksen konkurssista.