Blogi
Yrityksen luottotappiot voidaan minimoida oikeilla toimenpiteillä

« Ajankohtaista

Luottotappiot ja miten ne voidaan välttää

Luottotappioilta on mahdotonta välttyä, mutta niiden riskit on mahdollista minimoida oikeilla toimenpiteillä. Tässä blogissa vastaamme viiteen yleisimpään kysymykseen luottotappiosta ja lopuksi listaamme keinot, joilla luottotappiota pystytään vähentämään tehokkaasti.

Sisältö:

Mikä on luottotappio?
Milloin luottotappio kirjataan kirjanpitoon?
Miten myynnin luottotappio kirjataan kirjanpitoon?
Miten luottotappio näkyy verotuksessa?
Mitä tarkoittaa luottotappion palautuminen?
Näin vältät ja minimoit luottotappiot

Mikä on luottotappio?

Luottotappio on myyjälle syntyvä tappio, joka syntyy, kun velallinen ei kykene suorittamaan velkaansa tai avointa saatavaa. Luottotappio on samansuuruinen, kuin maksamatta jäänyt saatava.

Milloin luottotappio kirjataan kirjanpitoon?

Maksamaton myyntisaatava voidaan kirjata luottotappioksi, jos saatavan perintä ei ole tuottanut tulosta. Avoimet saatavat kirjataan yleensä heti luottotappioksi, jos velallinen hakeutuu yksityishenkilön velkajärjestelyyn, velkasaneeraukseen tai asetetaan konkurssiin, vaikka velallisen varojen jaossa osa luottotappioista saataisiin palautettua.

Yrityssaatavien perinnässä luottotappiot kirjataan tyypillisesti konkurssiuhkaisen maksukehotuksen jälkeen, jonka eräännyttyä perintätoimisto toimittaa velkojalle luottotappiosuosituksen, mikäli perinnän onnistumien ei ole todennäköistä lähitulevaisuudessa.

Miten myynnin luottotappio kirjataan kirjanpitoon?

Myyntisaatavien luottotappiot kirjataan liiketoiminnan muihin kuluihin ja vähennetään myyntisaamisista. Jos saatavaa on peritty perintätoimiston kautta, perintätoimisto lähettää velkojalle luottotappiosuosituksen, jonka perusteella luottotappio voidaan kirjata. Jos ulkopuolisen toimittamaa luottotappiosuositusta ei ole, tulee laatia erillinen tosite selvittämään luottotappion syy.

Luottotappiona vähennetystä saatavasta kertynyt määrä ja mahdolliset oikaisuerät kohdistetaan arvonlisäverotuksessa sille kalenterikuukaudelle, jolle ne on hyvän kirjanpitotavan mukaan kirjattava.

Miten luottotappio näkyy verotuksessa?

Mikäli myyntisaatavan muodostanut myynti on ollut arvonlisäverollista, luottotappiokirjaus vähentää maksettavaa arvonlisäveroa. Luottotappio on vähennyskelpoinen myös tuloverotuksessa.

Rahoitussaamisten arvonalentuminen voidaan vähentää verotuksessa vain, jos arvonmenetys on lopullinen. Tämä tarkoittaa sitä, että vastapuoli on esimerkiksi mennyt konkurssiin. Yhtiön konkurssitilanteissa arvonmenetys on lopullinen tuloverolain mukaisessa verotuksessa vasta kun konkurssipesänhoitaja antaa ilmoituksen jako-osuutta puutteesta tai kun konkurssipesän lopputilitys on tehty.

Mitä tarkoittaa luottotappion palautuminen?

Luottotappioiden palautuminen tarkoittaa sitä, että jo luottotappioksi kirjatusta myyntisaatava saadaan perittyä osin tai kokonaisuudessaan. Tämä tapahtuu tyypillisesti, jos velkoja saa osan konkurssipesän varojen jaosta tai velan perintä onnistuu jälkiperinnän kautta.

Luottotappiokirjauksella ei ole vaikutusta saatavan perimiskelpoisuuteen, vaan perintää voidaan jatkaa, kunnes saatava on maksettu tai vanhentunut. Joidenkin luottotappioiksi kirjattujen myyntisaatavien kohdalla velallisen taloudellista tilannetta kannattaa seurata siis jälkiperinnällä.

Näin vältät ja minimoit luottotappiot

Luottotappiota syntyy aina ja niiden määrä riippuu myös yrityksen toimialasta. Suomessa suurimmat luottotappiot syntyvät media-alalla, asiantuntijapalveluissa ja rakennusalalla, mutta yritys voi vaikuttaa luottotappioihin myös omalla toiminnallaan.

1. Valitse hyvä perintäkumppani

Yksinkertaisin keino vähentää luottotappiota on varmistaa, että laskutus ja saatavien hallinnan prosessit ovat kunnossa, jotta yrityksellä on olemassa valmiit resurssit reagoida maksamattomaan saatavaan. Mitä nopeammin perintä aloitetaan, sen todennäköisemmin saatava saadaan kotiutettua velkojalle.

Perinnän aloittamisen viivästyminen vaikuttaa perinnän onnistumiseen suuresti ja lisää luottotappiota, jonka vuoksi yrityksellä on hyvä olla hyvä perintäkumppani, jonka puoleen voidaan kääntyä viipymättä, mikäli laskua ei suoriteta omien huomautuksien avulla.

Mikäli yrityksellä ei ole olemassa perintäkumppania ja erääntynyt lasku olisi saatava perintään välittömästi, suosittelemme käyttämään pikaperintää, jotta perintätoimet voidaan aloittaa välittömästi.

2. Laadi yritykselle luottopolitiikka

Yrityksen luottopolitiikka, eli yhteiset säännöt siitä miten luottoa myönnetään ovat hyvä laatia kirjallisina ja varmistaa että jokainen yrityksen henkilöstöstä noudattaa näitä sääntöjä. Luottopolitiikassa määritellään esimerkiksi missä tilanteissa asiakkaalle annetaan luottoa ja missä tilanteissa asiakkaalta vaaditaan ennakkomaksu. Myös asiakaskohtaisten luottorajojen säännöt on hyvä kirjata luottopolitiikkaan ja tehdä selkeät rajat, milloin asiakas voi tehdä uusia tilauksia, vaikka aikaisempi lasku olisi jo erääntynyt maksamattomana.

Kun luottopolitiikka on selkeästi kirjattu ja sitä noudatetaan koko yrityksessä, pystytään luottotappioriskiä vähentämään tehokkaasti koko organisaation tasolla.

3. Mieti maksuehtoja

Maksuehtojen määrittäminen on keino välttää luottotappiota ja myös osa yrityksen luottopolitiikkaa. Käytä mieluummin lyhyitä maksuehtoja, kun pitkät maksuajat eivät ole perusteltuja. Myös ennakkolaskutus ja laskujen jakaminen useampaan erään niihin sopivassa tilanteessa vähentävät luottotappiota.

4. Tarkista uuden asiakkaan maksukyky

Uuden asiakkaan luottotietojen ja maksukyvyn tarkistaminen ennen velan myöntämistä on tärkeässä asemassa luottotappioiden minimoinnissa. Maksukyvyn varmistaminen onnistuu helposti ja nopeasti luottotietopalveluiden avulla, joita tarjoavat esimerkiksi Asiakastieto ja Bisnode.

Myös saatavien hallintaan erikoistuneet yritykset tarjoavat tätä palvelua omilla alustoillaan, joka helpottaa koko prosessia kaiken tiedon ollessa samassa palvelussa kuin saatavien hallinta. Varmistamalla kauppakumppanin taustat voi välttyä monilta ikäviltä yllätyksiltä.

5. Seuraa asiakkaiden maksukäyttäytymistä säännöllisesti

Asiakkaiden maksukyvyn tarkistaminen ennen ensimmäisen luoton myöntämistä on merkittävässä asemassa luottotappioiden minimoinnissa, mutta yhtä tärkeää on seurata vanhojen asiakkaiden maksukäyttäytymistä ja maksukykyä.

Tämä onnistuu usein helpoiten erilaisten tietopalveluiden ja valvontapalveluiden avulla, jotka mahdollistavat asiakassuhteen tilan jatkuvan tarkkailun automaattisesti, jolloin todennäköisyys yllättäviin luottotappioihin pienenee entisestään. Valvontapalvelu voi esimerkiksi ilmoittaa, mikäli asiakasyritys päätyy protestilistalle.